ตัวแทนนักกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่17-25 พค.65 นางสาวนูรีซัน ดอเลาะ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 4 (ภาคใต้) ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นตัวแทนสังกัดจังหวัดปัตตานีและได้ผ่านเข้าอบรมมหกรรม “พัทลุง”