ซักซ้อมการเดินสวนสนามของลูกเสือ

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.2565 ครูชาญณรงค์ เพชรจำรัส ได้ซักซ้อมการเดินสวนสนามของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3ในกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 1 ก.ค.2565 ณ ลานเอนกประสงค์