ขอแสดงความยินดีกับครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

เมื่อวันที่ 21 พค. 2565 ทางคณะครูและบุคลากรโรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ ได้จัดงาน ณ ร้านครัวมาดาม แหลมนก เลี้ยงต้อนรับครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ 2 ท่าน คือ นส.ศญามล อภัยวงศ์(ครูการงานอาชีพ) และนายวันชัย พิเชฐบวรกุล(ครูคอมพิวเตอร์)
พร้อมทั้งเลี้ยงส่งครูนุรอีมาน  เจ๊ะเต๊ะ ที่ได้ย้ายไปโรงเรียนสวนพระยาวิทยา อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส