ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่
โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ 
เลขที่ 182 หมู่ 2 ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170

โทรศัพท์ : 0-7343-7171
โทรสาร : 0-7343-7111
E-mail : patumkongka2516@gmail.com
Website : http://www.pas-pattani.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/patumkongka.anusorn.pattani
แผนที่