แสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการนครินทร์

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.2565 ทางคณะครูและบุคลากรโรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ ได้เข้าร่วมแสดงยินดีกับครูนครินทร์ เดาะหวัง ที่ได้รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ณ โรงเรียนไม้แก่นวิทยา ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี