ตรวจคัดกรอง ATK เชื้อไวรัส Covid 19 นักเรียน

เมื่อวันที่ 25 พค. 2565 นักเรียนโรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ ได้ตรวจคัดกรอง ATK เชื้อไวรัส Covid 19 ณ ลานเอนกประสงค์  โดยครูผู้รับผิดชอบ ผลปรากฎว่าไม่พบนักเรียนติดเชื้อไวรัส Covid 19