โครงการ”ลดอุบัติเหตุ ลดความเสี่ยง”ในโรงเรียนและชุมชน

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2565 ทางกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลหนองจิก ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีและบริษัท พิธานปัตตานี จำกัด ได้จัดโครงการ”ลดอุบัติเหตุ ลดความเสี่ยง”ในโรงเรียนและชุมชน เพื่อให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการขับขี่รถ และการใช้ถนนสัญจรอย่างถูกต้อง ถูกกฎจราจร ซึ่งมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมโครงการดังกล่าว