แห่-ถวายเทียนพรรษา​ ณ​ วัดมุจลินทวาปีวิหาร(วัดตุยง)​

เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2566 ทางคณะครูและนักเรียน โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ ได้ร่วมแห่-ถวายเทียนพรรษา ณวัดมุจลินทวาปีหาร(วัดตุยง) ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมทางศาสนาพุทธ