แสดงความยินดีกับ ครูจิราพร เพ็ชรแก้ว

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ทางคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ได้ร่วมยินดีและเดินทางส่งครูจิราพร เพ็ชรแก้ว ครูสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ยังโรงเรียนบ้านศาลาสอง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เนื่องจากได้ย้ายโรงเรียน