เตรียมพร้อมก่อนแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70

วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 มีการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ,เดชะปัตตนยานุกูล, และท่าข้ามวิทยาคาร จังหวัดปัตตานี ซึ่งโรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ ได้ส่งตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1-6 เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว โดยครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมได้เตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันฯ เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมทั้งความรู้และทักษะมากขึ้น ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ในการแข่งขันฯ ครั้งนี้