สพม.ปัตตานี ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานฯ

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 7 ด้าน เพื่อนำผลนิเทศ ติดตามไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนต่อไป