ยินดีต้อนรับครูหทัยชนก เพชรนุ้ย

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ทางคณะครูและบุคลากรโรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ ได้ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับครูหทัยชนก เพชรนุ้ย ที่ย้ายจากโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา มาประจำที่โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อช่วยกันพัฒนาการเรียนการสอนและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อไป