พิธีทบทวนคำปฏิณานและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 1 ก.ค.2565 ทางโรงเรียนฯ ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิณานและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2565 ครบรอบ 111 ปี ตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันสำคัญต่อชาวลูกเสือไทยทั่วประเทศ เพราะเป็นวันคล้าย วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ การกำหนดวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง มาจวบจนทุกวันนี้