ฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต.

เมื่อวันที่ 6 ก.ค.2565 ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดปัตตานีได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย จังหวัดสงขลา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ ลานเอนกประสงค์ โดยมีกิจกรรมละลายพฤติกรรม ,การให้ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตย ตลอดจนการทดสอบความรู้ มอบรางวัลและเกียรติบัตรต่างๆ