ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน กันยายน 2565

วันที่ 9 กันยายน 2565 ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมประจำเดือนกันยายน 2565 เพื่อร่วมพิจารณา ปรึกษาหารือ และร่วมกันแก้ปัญหาในการทำงานและดำเนินงานต่างๆ ของสถานศึกษา ณ ห้องมรกต