งานเกษียณอายุราชการ “๖ ทศวรรษ เพชรจำรัส ชนะคลื่น ๒๕๖๕”

วันที่ 27 กันยายน 2565 คณะข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ ร่วมจัดงานเกษียณอายุราชการ “๖ ทศวรรษ เพชรจำรัส ชนะคลื่น ๒๕๖๕” ครูชาญณรงค์ เพชรจำรัส กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ขึ้น เพื่อร่วมมุฑิตาจิต แสดงความยินดี ชื่นชม การปฏิบัติงานครูผู้สอนตลอดอายุราชการ ที่มุ่งมั่นพัฒนานักเรียน โรงเรียน ตลอดมา