กิจกรรม “ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้น้ำตกโตนงาช้าง”

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ทางโรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ ได้นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้น้ำตกโตนงาช้าง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง จังหวัดสงขลา เพื่อเรียนรู้ประวัติความเป็นมา ความสำคัญ ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพันธ์ไม้ สัตว์ป่า ชนิดต่างๆ ตลอดจนการใช้เครื่องมือและการยังชีพในป่าเบื้องต้น