กิจกรรม “กีฬาสี ปีการศึกษา 2566”

วันที่ 16-17 สิงหาคม 2566 โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ จัดงานกีฬาสีภายใน ดำเนินงานโดยสภานักเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม การสร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ การแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย กิจกรรมประกอบไปด้วย การแข่งขันกรีฑา แชร์บอล วอลเลย์บอล ฟุตซอล เซปัคตะกร้อ เปตอง การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์และแสตนด์เชียร์