กิจกรรมวันภาษาไทย,รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และ To be Number 1.

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.2565 ครูภูริวัฒน์ ไชยรัตน์ ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และ To be Number 1. ณ สนามโรงเรียนฯ โดยมีผู้อำนวยการ วีระชัย เรืองช่วย มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ที่ชนะการประกวดต่างๆ