กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพัฒนา

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ตัวแทนนักเรียน โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง 91 พรรษา ณ บริเวณลานใต้สนชายหาดบางตาวา ร่วมหน่วยราชการ พัฒนาบริเวณชายหาดบางตาวา