กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ หาดบางตาวา จ.ปัตตานี

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กับหน่วยงานราชการอำเภอหนองจิก ณ หาดบางตาวา ในการพัฒนาภูมิทัศน์และความสะอาดของหาดให้เป็นสถานที่พักผ่อนและท่องเที่ยวของชุมชนต่อไป