กิจกรรม”การแข่งขันกีฬากรีฑา ชิงชนะเลิศจังหวัดปัตตานี” ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 23-29 กรกฏาคม 2565 ที่ผ่านมา โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ ได้ส่งตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากรีฑา ประเภทต่างๆ เช่น ฟุตซอล, กรีฑา, เปตอง, ปัญจสีลัต ณ สนามกีฬากลาง อบจ.ปัตตานี ผลปรากฏว่า นักเรียนได้รางวัลดังนี้
เหรียญเงิน
1. ประเภทการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง วิ่งผลัด 4×100 เมตร
– นส.อัยญูนีย์ อาแวยา
– นส.ภัทรธิดา สุวรรณยุหะ
– นส.คอลีเยาะ ชัยโรจน์
– นส.ยามีละ แวหะมะ
2. ประเภทการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง วิ่งผลัด 200 เมตร
– นส.อัยญูนีย์ อาแวยา
เหรียญทองแดง
1. ประเภทการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง วิ่งผลัด 200 เมตร
– ด.ช.ภูวดล ศรีสุข
2. ประเภทการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง วิ่งผลัด 100 เมตร
– นส.ภัทรธิดา สุวรรณยุหะ
3. ประเภทการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง วิ่งผลัด 200 เมตร
– นส.ภัทรธิดา สุวรรณยุหะ