การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ ได้ส่งตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1-6 เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ซึ่งนักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถ และสร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง โรงเรียน และเป็นตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ในการแข่งขันฯ ระดับชาติต่อไป